Twój voucher:
Termin ważności: 2014-03-23
Kontynuuj rezerwację

Masz pytania?
Zadzwoń: 514 300 517

PODNIEBNE PRZYGODY >

STATKI POWIETRZNE >

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to stan, w którym możliwość wystąpienia szkody wśród
osób lub mienia jest zminimalizowane i utrzymuje się w ramach ciągłego
procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
na dopuszczalnym poziomie lub poniżej tego dopuszczalnego poziomu.
Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Manual Doc. 9859 ICAO - International Civil Aviation Organization)
Bezpieczeństwo zależy od wielu czynników włączając w to czynniki techniczne, ludzkie oraz organizacyjne.
Warto pamiętać, że zależy ono również od nas samych jako uczestników atrakcji lotniczych.
Bezpieczeństwo zależy od...
Uczestników atrakcji
Korzystając z atrakcji lotniczych powstrzymują się od spożywania alkoholu lub środków odurza- jących, wykonują instrukcje pilota, respektują decyzję pilota o odwołaniu atrakcji z przyczyn pogodowych lub technicznych, nie wywierają nacisku na pilota w przypadku odwołania atrakcji
z przyczyn pogodowych lub technicznych.
Pilota
Pilot dokonuje obchodu statku powietrznego
przed lotem, sprawdza ilość paliwa w zbiorniku, sprawdza dokumentacje serwisowo-techniczną statku powietrznego, ocenia aktualne warunki pogodowe występujące na lotnisku / lądowisku, sprawdza prognozę pogody, planuje lot.
Obsługi serwisowo
technicznej
Mechanicy samolotowi dokonują okresowych przeglądów technicznych oraz okresowych wymian części, ewidencjonują czynności serwisowe zgodnie z wymaganym systemem utrzymania statku powietrznego w zdatności
do lotu.
Zarządów organizacji
prowadzących operacje
lotnicze
Zarządzający przestrzegają regulacji prawnych dotyczących prowadzenia operacji lotniczych, zapewniają odpowiednie kwalifikacje pilotów
i zespołów obsługi technicznej, stale kontrolują wewnętrzne procesy związane z prowadzeniem operacji lotniczych.
Naziemnej kontroli
ruchu lotniczego
Koordynuje ruch statków powietrznych
na lotnisku oraz w przestrzeni powietrznej.
Urzędów państwowych
Urzędy są źródłem regulacji prawnych
wewnątrz państwa dotyczących bezpieczeństwa, certyfikują organizacje prowadzące operacje lotnicze.
Międzynarodowych
organizacji lotniczych
Organizacje te są źródłem międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa, opracowują podręczniki oraz rekomendacje związane z bezpieczeństwem.
Naszego serwisu
PodniebnaPrzygoda.pl
Współpracujemy wyłącznie z organizacjami posiadającymi certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego do prowadzenia operacji lotniczych.